Kaserang Tikus, Lahan Petani Jagung di Kayen Gagal Panen

oleh

MargoyosoUpdate.com – Amargi kaserang ama tikus, atusan hektar lahan tetanen jagung ing Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Pati ngalami gagal panen. Satemah para tani nandhang kapitunan ngantos yutan rupiah.
Taneman jagung watawis kawan atus hektar ing Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Pati kaserang ama tikus. Satemah para tani gagal panen saha nandhang kapitunan ngantos atusan yuta rupiah. Kangge ngawekani serangan ama tikus, para tani nindakaken gropyokan ing lahan tetanen ingkang kaserang. Salah setunggaling among tani jagung, Jumadi nelakaken, serangan ama tikus taksih dados ama ingkang dipun ajrihi tumrap among tani palawijo jinis jagung ing desapun. Sinaosa sakathahing pambudidaya sampun katindakaken, pranyata ama tikus malah sangsaya mratah wiwit kalih wulan kepengker. Kangge ngawekani ngrembakanipun, para tani miwiti nggropyok kangge ngawat-awati gunggung tikus ing dhaerah kasebat. Among tani ngajab pamarintah suka kawigatosan mligi tumrap para tani jagung. Awit menawi mangsa ketiga inggih namung taneman jagung ingkang dados pangupajiwa

Baca Juga :  Simeulue, Provinsi Aceh Diguncang Gempa 5,4 SR

No More Posts Available.

No more pages to load.